Regulamin

Regulamin

Niniejszy Regulamin skierowany jest zarówno do Klientów  korzystających Serwisu i określa zasady korzystania

z niego oraz zasady i tryb zawierania Umów Sprzedaży z Klientem na odległość za pośrednictwem Serwisu.

Klient z chwilą akceptacji Regulaminu oświadcza, że zapoznał się z jego treścią, wyraża zgodę na jego

warunki i zobowiązuje się do ich przestrzegania.

 

Serwis internetowy „Mat White”, dostępny pod niniejszym adresem internetowym prowadzony jest przez

firmę Grupa Oskar White Sp. z o. o. z siedzibą w Poznaniu przy ul. Obornicka 309 60-689 Poznań,

NIP: 7812041406; KRS: 0000996479; REGON: 523373510.

 

Producentem sprzedawanych wycieraczek aluminiowych jest Unimat fabryka wycieraczek z siedzibą

przy ul. Pokrzywno 10A, 61-315 Poznań, NIP: 7771741867, REGON: 634600321.

Producentem sprzedawanych mat wejściowych jest Kleen-Tex Polska Sp. z o.o. z siedzibą przy

ul. Fabryczna 5/12, 26-130 Suchedniów Polska NIP 9511870913, REGON 013189579, KRS 0000041168.

 

Definicje.

 

Konsument – osoba fizyczna zawierająca ze Sprzedawcą umowę w ramach Sklepu, której przedmiot nie jest związany

bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową. 

Administrator – Grupa Oskar White Sp. z o. o. z siedzibą w Poznaniu przy ul. Obornicka 309 60-689 Poznań, NIP: 7812041406;

KRS: 0000996479; REGON: 523373510.

Producent – Kleen-tex Polska Sp. z o. o. z siedzibą przy ul. Fabryczna 5/12, 26-130 Suchedniów Polska NIP: 9511870913,

REGON 013189579, KRS 0000041168 i Unimat fabryka wycieraczek z siedzibą przy ul. Pokrzywno 10A, 61-315 Poznań,

NIP: 7771741867, REGON: 634600321.

Klient – każdy podmiot dokonujący zakupów za pośrednictwem Serwisu.

Serwis – strona internetowa prowadzona przez Administratora pod niniejszym adresem internetowym

Umowa zawarta na odległość – umowa zawarta z Klientem w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na

odległość (w ramach Serwisu), bez jednoczesnej fizycznej obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub

większej liczby środków porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie.

Regulamin – niniejszy regulamin Serwisu.

Zakup – umowa sprzedaży Produktu zawierana albo zawarta między Klientem a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu

internetowego dokonywana po kliknięciu w przycisk „Zamawiam”.

Formularz zakupu – interaktywny formularz dostępny w Serwisie umożliwiający dokonanie zakupu, w szczególności

poprzez dodanie Produktów do Koszyka oraz określenie warunków Umowy Sprzedaży, w tym sposobu dostawy i płatności.

Koszyk – element oprogramowania serwisu, w którym widoczne są wybrane przez Klienta Produkty do zakupu, a także

istnieje możliwość ustalenia i modyfikacji danych Zamówienia, w szczególności ilości produktów.

Konto Użytkownika – część Serwisu dostępna dla Użytkownika po podaniu loginu oraz hasła, oraz wcześniejszej rejestracji,

za pomocą której Użytkownik może dokonywać określonych działań w ramach Sklepu.

Produkt – dostępna w Serwisie rzecz ruchoma będąca przedmiotem Umowy Sprzedaży między Klientem a Administratorem.

 

Dane Osobowe 

 

W czasie korzystania z Serwisu możesz zostać poproszony/-a o podanie niektórych swoich danych osobowych poprzez

wypełnienie formularza lub w inny sposób. Niepodanie wymaganych danych zablokuje czynność, którą te dane dotyczyły.

Wszelkie informacje na temat przetwarzania przez nas danych osobowych znajdują się w Politycy Prywatności.

 

Zamawianie usług i produktów 

 

W celu dokonania zakupu należy: 

Wybrać Produkt będący przedmiotem Zamówienia, a następnie kliknąć przycisk „Do koszyka”

Wypełnić Formularz zamówienia poprzez wpisanie danych odbiorcy oraz adresu, na który ma nastąpić dostawa Produktu,

wybrać rodzaj przesyłki (sposób dostarczenia Produktu) oraz wpisać dane do faktury jeśli są one inne niż dane odbiorcy Zamówienia.

Kliknąć przycisk “Kupuję i płacę” oraz wybrać jeden z dostępnych sposobów płatności i w zależności od sposobu płatności,

opłacić zamówienie w określonym terminie.

W przypadku płatności za pomocą karty kredytowej obsługę klienta przejmuje operator płatności (np. PayU).

W tym przypadku tylko operator płatności zna i jest odpowiedzialny za dane podane w jego formularzach. Formularze

operatora płatności znajdują się na jego serwerze i są szyfrowane odpowiednimi technologiami.

 

Sposób dostawy i czas realizacji zamówienia

 

1. Dostawy towaru realizowane są jedynie na terenie Polski na adres podany przez kupującego przy składaniu zamówienia.

 

2. Kupujący wybiera sposób dostawy w momencie składania zamówienia. Dostępnymi sposobami dostawy towaru są:

 

a) dostawa za pośrednictwem firm kurierskich takich jak  FedEx (szczegółowe warunki dostawy dostępne na stronie: http://www.fedex.com/pl/legal_terms.html ), UPS (szczegółowe warunki dostawy dostępne na

stronie: https://www.ups.com/pl/pl/help-center/legal-terms-conditions/service.page? ), GLS,  itp. lub innym przewoźnikiem

zapewniającym bezpieczny transport.

 

3. Administrator będzie dążył, aby termin dostawy wyniósł do 10 dni roboczych. Terminy dostawy liczone są:

 

b) w przypadku płatności przelewem bankowym albo w systemie on-line za pośrednictwem tpay.com – od

momentu zaksięgowania przez administratora wpłaty kupującego.

 

5. W stosunkach z przedsiębiorcami,  administrator nie ponosi odpowiedzialności w przypadku przedłużenia terminu

dostawy towarów z przyczyn niezależnych [nie zawinionych] od administratora np. między innymi z powodu nieterminowej

dostawy komponentów przez dostawców administratora , opóźnień transportowych lub celnych, opóźnień związanych z

wykonaniem prac przygotowawczych po stronie Kupującego, blokad dróg, powodzi, pożarów, epidemię, niedoborów energii

elektrycznej w zakładzie producenta itp.

 

6. Koszty dostawy będzie doliczony do zamówienia i uwidoczniony w Koszyku. Koszty dostawy w całości pokrywa kupujący.

 

7. Towar na życzenie kupującego może zostać przygotowany do transportu poprzez spakowanie towaru na palecie bezzwrotnej.

W takim wypadku Administrator pobiera opłatę za paletę. O koszcie palety/paletach i kosztach pakowania

Zamawiający zostanie powiadomiony przez Administratora przed przyjęciem zamówienia do realizacji.

 

8. W sytuacji, gdy kupujący wybrał formę dostawy za pośrednictwem firmy kurierskiej, a następnie nie odebrał towaru,

towar zostanie zwrócony do Producenta. Producent nie przewiduje ponownej wysyłki towaru. Zwrócony towar można

odebrać osobiście w siedzibie producenta po okazaniu potwierdzenia złożenia zamówienia oraz numeru zamówienia,

a także po dokonaniu zapłaty (jeśli wybrano formę płatności za pobraniem), w terminie 7 dni od dnia zwrotu towaru.

 

Po upływie dodatkowo wyznaczonego terminu do odbioru towaru, Administrator może naliczyć kupującemu opłaty z tytułu

bezumownego przechowywania towaru. 

 

Administrator będzie uprawniony do odstąpienia od umowy w terminie 30 dni licząc od dnia bezskutecznego upływu

terminu na odbiór towaru przez kupującego.

 

Dowód zakupu, odbiór towaru

 

1. Administrator zobowiązuje się do każdego zrealizowanego zamówienia wystawić dowód zakupu w postaci

paragonu albo faktury.

 

2. W chwili odbioru przesyłki, kupujący zobowiązany jest sprawdzić stan przesyłki w obecności dostawcy. Jeżeli przesyłka

nie zawiera zamawianego towaru, jeśli towar jest uszkodzony, opakowanie jest uszkodzone, towar posiada ubytki lub nie

został doręczony w ilości zgodnej z zamówieniem, kupujący powinien zgłosić zastrzeżenia w liście przewozowym,

uzyskać podpis dostawcy i niezwłocznie poinformować o tym fakcie MatWhite, jednakże nie później niż w terminie

3 dni roboczych.

 

3. Od momentu wydania towaru kupującemu, ryzyko uszkodzenia lub utraty towaru przechodzi na kupującego.

W stosunkach z przedsiębiorcami za moment wydania towaru uważa się także wydanie towaru przewoźnikowi.

 

W przypadku formy płatności: przelewem bankowym albo w systemie on-line za pośrednictwem tpay.com lub

innej dostępnej bramki płatności, zamówienie jest realizowane przez administratora po zaksięgowaniu wpłaty kupującego.

W przypadku braku płatności przez kupującego w terminie 7 dni od złożenia zamówienia, administrator dokona

anulowania zamówienia.

 

Niezapowiedziane Wiadomości 

 

Administrator zastrzega sobie prawo do wysyłania niezapowiedzianych wiadomości osobom, których dane kontaktowe

posiada i które wyraziły na to zgodę. Pod pojęciem niezapowiedzianych wiadomości Administrator rozumie informacje

odnoszące się bezpośrednio do jego serwisów, czasopism, usług i produktów (np. zmiany, wewnętrzne promocje),

niekomercyjne listy (np. życzenia, komentarze osobiste itp.) oraz informacje komercyjne, których wysyłka została opłacona

przez klientów Administratora. 

Podmioty zlecające komercyjne mailingi nie mają wglądu w dane kontaktowe osób znajdujących się na listach

adresowych Administratora. Informacje komercyjne są filtrowane w stopniu, w jakim jest to możliwe, ograniczana

jest ich objętość i wysyłane są sporadycznie. 

 

Jawne Dane Osobowe 

 

Dane osobowe podane na serwisach należących do Administratora przy okazji wysyłania komentarzy do artykułów itp.

są dostępne dla wszystkich odwiedzających strony zawierające te dane. Administrator nie ma możliwości zabezpieczenia

użytkowników strony przed osobami prywatnymi lub firmami, które te dane wykorzystają do przesłania im nieokreślonych

informacji. Dlatego dane te nie podlegają Regulaminowi. 

Inne formularze 

Formularze znajdujące się gościnnie na serwisach należących do Administratora i dotyczące usług, produktów,

serwisów i czasopism nieobsługiwanych przez Administratora nie podlegają Regulaminowi. 

 

Cookies (Ciasteczka) 

 

Niektóre obszary serwisów należących do Administratora mogą wykorzystywać cookies, czyli małe pliki tekstowe

wysyłane do komputera internauty identyfikujące go w sposób potrzebny do uproszczenia lub umorzenia danej operacji.

Cookies są nieszkodliwe ani dla komputera ani dla jego użytkownika i jego danych. 

Warunkiem działania cookies jest ich akceptacja przez przeglądarkę i nie usuwanie ich z dysku. Można też wyłączyć ich

działanie w ustawieniach przeglądarki, co może ograniczyć albo uniemożliwić korzystanie z niektórych części serwisu.

Pliki cookie wykorzystujemy w celach statystycznych, do autoryzacji użytkowników w serwisach, w celu dostosowania

wyglądu serwisów do preferencji i historii przeglądania Użytkownika oraz w innych celach marketingowych. 

Pliki cookie mogą zawierać dane osobowe użytkownika, chociaż w większości przypadków będzie to tylko adres e-mail.

Dane te dostępne są tylko dla Użytkownika danego komputera jak i dla naszych serwisów. 

 

Odstąpienie od umowy przez konsumenta

 

1. Zgodnie z ustawą z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 poz. 827 z późn. zm.), kupującemu

będącemu konsumentem przysługuje prawo odstąpienia od umowy w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia, w którym

kupujący będący konsumentem wszedł w posiadanie towaru lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana

przez kupującego weszła w posiadanie rzeczy. Po upływie 14 dniowego terminu wskazanego w zdaniu poprzedzającym,

termin do odstąpienia od umowy wygasa. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby kupujący będący

konsumentem wysłał informację dotyczącą wykonania przysługującego mu prawa odstąpienia od umowy przed upływem

terminu do odstąpienia od umowy.

 

2. W celu odstąpienia od umowy, konsument zobowiązany jest do złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy w w/w terminie.

Kupujący może skorzystać ze wzoru odstąpienia od umowy dostępnego pod linkiem: WZÓR .

 

3. Kupujący pokrywa całość kosztów związanych z odstąpieniem od umowy, w tym w szczególności koszty wysyłki towaru

lub ewentualnego ubezpieczenia na wypadek zgubienia, kradzieży lub zniszczenia przesyłki. Administrator nie przyjmuje

żadnych przesyłek przesłanych za pobraniem. Wszelkie ryzyko związane ze zwrotem towaru ponosi kupujący.

 

4. Kupujący jest zobowiązany dołączyć do przesyłki pisemne oświadczenie o wykonaniu prawa odstąpienia, o ile wcześniej

nie zostanie doręczone do Administratora.

 

5. W przypadku wykonania prawa odstąpienia od umowy Administrator niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od

dnia otrzymania oświadczenia kupującego o odstąpieniu od umowy, zwraca kupującemu wszystkie dokonane przez niego płatności.

 

6. Administrator dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył kupujący i na te same dane.

W przypadku niemożności zwrotu pieniędzy w taki sposób, w jaki dokonano płatności (w szczególności w przypadku

wyboru przez kupującego płatności za pobraniem), zwrot pieniędzy nastąpi przekazem pocztowym.

 

7. Administrator może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od kupującego do chwili otrzymania towaru z

powrotem lub dostarczenia przez konsumenta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

 

8. Kupujący zobowiązany jest zwrócić do siedziby producenta kompletny towar bez śladów użytkowania nie później

niż w ciągu 14 dni od dnia, w którym poinformował Administrator o wykonaniu prawa odstąpienia od umowy.

 

9. Zgodnie z art. 38 ustawy z dnia 24 czerwca 2014 r. o prawach konsumenta prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje

w szczególności w odniesieniu do umów:

 

a) o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został

poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo

odstąpienia od umowy;

 

b) w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie

sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;

 

c) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta

lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;

 

d) w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają

nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;

 

10. Administrator informuje, że niektóre towary oferowane w sklepie internetowym, w tym w szczególności

wszystkie wycieraczki i osadniki aluminiowe, produkowane są na dowolny wymiar według specyfikacji kupującego,

na jego indywidualne zamówienie, wobec czego kupujący nie będzie miał prawa do odstąpienia od umowy na

podstawie ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 poz. 827 z późn. zm.).

 

11. Prawo do odstąpienia od umowy uregulowane w punktach 1-10. dotyczy wyłącznie kupujących będących konsumentami.

 

12. Administrator dokonuje zwrotu płatności w ciągu 14 dni przy użyciu takiego samego sposobu płatności,

jakiego użył konsument, chyba że konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się

dla niego z żadnymi kosztami.

 

Reklamacja

 

1. Towar zakupiony na stronie niniejszej stronie można reklamować za okazaniem dowodu zakupu,

drogą internetową (e-mail) lub tradycyjną formą pisemną. Administrator ustosunkuje się do złożonej reklamacji

nie później niż w terminie 7 dni roboczych.

 

2. W celu zareklamowania towaru drogą internetową należy przesłać na adres e-mail: biuro@oskarwhite.com 

zgłoszenie reklamacji wraz z opisem uszkodzenia towaru, numerem zamówienia oraz w miarę możliwości zdjęcia

uszkodzonego towaru uwidaczniającego uszkodzenia.

 

3. W celu zareklamowania towaru tradycyjną drogą pisemną należy przesłać na adres siedziby administratora

zgłoszenie reklamacyjne wraz z opisem uszkodzenia towaru, numerem zamówienia oraz w miarę możliwości

zdjęcia uszkodzonego towaru uwidaczniające uszkodzenia.

 

4. Jeżeli rozpatrzenie reklamacji nie będzie możliwe na podstawie czynności dokonanych zgodnie z ust.

Reklamacji pkt 2. lub 3. niniejszego Regulaminu, administrator zwróci się do kupującego o przedstawienie towaru

do dyspozycji producenta w stanie i miejscu umożliwiającym jego oględziny.

 

5. W przypadku stwierdzenia usterki, towar zostanie poddany naprawie lub zostanie wymieniony zgodnie ze

standardową procedurą.

 

6. We wszystkich przypadkach, gdy usterka mieści się w ramach gwarancji, zostanie przedstawione kupującemu

najkorzystniejsze rozwiązanie (wymiana uszkodzonej części, wymiana towaru lub zwrot kosztów).

 

7. Usługi świadczone drogą elektroniczną można reklamować na adres e-mail: biuro@oskarwhite.com opisując

usterki związane ze świadczeniem usług drogą elektroniczną.

 

Gwarancja

 

Na niektóre towary, sprzedawane za pośrednictwem niniejszej strony internetowej udzielana jest gwarancja, której

czas trwania i warunki wskazane są w karcie gwarancyjnej. Karta gwarancyjna zostanie dołączona do towaru na żądanie kupującego.